Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

D66 wil dat alle Amstelveners een zo gezond mogelijk leven kunnen leiden. D66 wil voorkomen dat inwoners vroegtijdig ziek worden. Daarom moet op een gezonde leefstijl met voldoende beweging én op een gezonde leefomgeving met zoveel mogelijk schone lucht worden ingezet. Als iemand tóch ziek wordt, dan wil D66 dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is, naadloos aansluit en de kwaliteit van een hoog niveau is. Zorg en ondersteuning organiseert D66 het liefst in de eigen omgeving en onder eigen regie van de aanvrager. Dit vraagt om zelfstandige professionals die goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg én persoonsgebonden bekostiging. D66 is van mening dat alle inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. D66 geeft speciale aandacht aan ouderen. D66 wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zet daarom in op slimme woonoplossingen die het zelfstandig wonen vereenvoudigen. D66 Amstelveen wil eenzaamheid bestrijden en een dementie-vriendelijke gemeente zijn.

Goede zorg