Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Groen

Wonen
D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. Door de sterk stijgende huizenprijzen van de laatste jaren kunnen vooral starters en mensen met een middeninkomen vrijwel geen huis meer vinden. Er is weinig aanbod van kleinere, betaalbare woningen. Het gevolg is dat jong talent uit onze gemeente wegtrekt en de leraar, de politieagent en de verpleger van buiten Amstelveen komen. Op onze scholen is het nu al lastig leraren te werven, omdat ze geen huis in de buurt kunnen krijgen. D66 wil de komende jaren dan ook vooral middel dure huur- en koopwoningen realiseren. Daarbij wil D66 optimaal gebruik maken van de gemeentelijke instrumenten om lokaal gebonden en schaarse beroepsgroepen, zoals o.a. leraren, politieagentes of verplegers te kunnen blijven voorzien in voldoende passende en betaalbare woonruimte. Zodat we een diverse stad houden en het in Amstelveen niet alleen goed wonen is voor de happy few.

Groen
Amstelveen is een groene gemeente. In 2015 won Amstelveen de prijs als groenste gemeente van Europa. Een bijzondere prestatie, zeker gezien onze ligging in een stedelijke omgeving. Groen speelt een belangrijke rol bij het welbevinden en de gezondheid van mensen, als ook voor het milieu. Wat D66 betreft wordt dit groen gekoesterd en wordt er geïnvesteerd in het onderhoud ervan.

Goed wonen & een groener Amstelveen