Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en Werk

Onderwijs
D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs vormt in onze samenleving de basis om aan iedereen gelijke kansen te kunnen bieden. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak: door te zorgen voor klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen en door scholen te ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs in de stad. D66 heeft oog voor zowel die leerlingen in de klas die meer uitdaging nodig hebben als voor de leerlingen die wat meer ondersteuning en hulp behoeven.

Werk
In de regio Amsterdam, waaronder Amstelveen, groeit de economie weer. Na een lange recessie neemt het aantal banen toe. De werkloosheid neemt af, steeds meer mensen doen mee. Toch profiteert niet iedereen van de nieuwe groei. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende arbeidsmarkt. In het bijzonder voor ouderen, lager- en middelbaar opgeleiden en mensen met een beperking is het lastig om aan werk te komen. D66 werkt aan een Amstelveen waarin iedereen de kans krijgt een baan te vinden, ongeacht leeftijd, opleiding of achternaam. Daartoe staat de gemeente klaar voor de mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook krijgen mensen die te maken hebben met verdwijnend werk de kans om zich om te scholen en zodoende aan het werk te blijven.

Goed onderwijs, goed werk