Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Emancipatie en Participatie

Emancipatie
Iedereen in Amstelveen kan zichzelf zijn en kan meedoen in de maatschappij. Daar staat D66 voor. Leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur en beperking – lichamelijk en/ of geestelijk – mogen nooit een belemmering zijn om mee te doen. D66 wil dat je het leven kan leiden dat je wil, dat je eruit kan zien zoals je wil en dat je kan houden van wie je wil. D66 wil dat Amstelveen een stad is die vooroploopt in de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's). Nog te vaak worden LHBTI’s op basis van hun geslacht of seksualiteit gediscrimineerd. D66 wil dat LHBTI’s zich veilig genoeg voelen om ‘uit de kast’ te komen. Wat D66 betreft komt er de volgende periode een ambitieuze regenboogagenda om de acceptatie en emancipatie van de LHBTI’s in Amstelveen vorm te geven.

Participatie
Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle Amstelveners. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet voor iedereen mogelijk zijn. D66 vindt het belangrijk dat een diverse groep Amstelveners bij de gemeente en de lokale democratie betrokken wordt. Juist ook de groepen die meestal niet als eerste hun stem of idee laten horen, zoals minimagezinnen en expats. D66 wil digitale mogelijkheden gebruiken om een grotere groep bij het lokale beleid te betrekken.

Goede participatie begint bij excellente communicatie