Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 wil Amstelveen goed achterlaten voor de volgende generaties en zet om die reden in op een toekomstbestendig Amstelveen. D66 streeft naar een klimaatneutrale stad. D66 stimuleert duurzame en vernieuwende initiatieven en wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld door ambitieuze maatregelen op het gebied van duurzaamheid en door maatschappelijk verantwoord in te kopen. De urgentie hiervoor is evident: Nederland staat nog onderaan in Europa als het gaat om het aandeel duurzame energie. Gemeenten hebben daarnaast een belangrijke rol in de uitwerking van het Nationale Energie Akkoord (2013) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Daarom wil D66 een ambitieuze én realistische Agenda Duurzaam Amstelveen waarin wordt toegezien op meer schone energie, een circulaire economie, een klimaatbestendige stad en een duurzame bedrijfsvoering van de gemeente zelf. De transitie naar een duurzame samenleving biedt ook economische kansen. Het versnellen van duurzaamheid vraagt om samenwerking met ondernemers en overheden over de gemeentegrenzen heen.

Een duurzaam Amstelveen