Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur, Organisatie en Financiën

Bestuur & Organisatie
D66 staat voor een gemeente Amstelveen die openheid, benaderbaarheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Door vol in te zetten op digitale communicatie met inwoners kan de gemeente de betrokkenheid bij de lokale overheid vergroten. Nieuwe mediakanalen bieden hier bij uitstek de gelegenheid toe. Actief en proactief communiceren over veranderingen in de stad en in gemeentelijke regels en beleid is voor D66 de norm. Ambtenaren in het raadhuis staan open voor het contact met de inwoners van Amstelveen en zoeken dit contact actief op. Uitgangspunt is om samen met de inwoners en ondernemers de uitdagingen binnen Amstelveen aan te gaan. Door de toegankelijkheid van ambtenaren en het raadhuis te vergroten, dienstverlening vaker digitaal aan te bieden en maatwerk toe te passen voor de mensen die digitaal minder ontwikkeld zijn, ziet D66 kansen om de dienstverlening te verbeteren. Wat D66 betreft komen er flexibeler openingstijden van het raadhuis en ruimere openingstijden van het afvalbrengstation.

Financiën & Lokale lasten
D66 wil Amstelveen goed achterlaten voor toekomstige generaties, ook op financieel vlak. Amstelveen staat er na jaren van crisis en noodzakelijke bezuinigingen financieel weer goed voor. Mede dankzij D66 heeft de gemeente een jaarlijks overschot op de begroting waarmee voor de toekomst van de stad gespaard wordt. Dat is hard nodig om ook de komende decennia goede voorzieningen in stand te kunnen houden zoals nieuwe scholen, culturele instellingen en een groene openbare ruimte. De komende jaren liggen er voldoende uitdagingen: de financiële ruimte is nodig om te investeren in de stad. Op het terrein van stadsvernieuwing door verouderde wijken aan te pakken en voor noodzakelijke investeringen in onderwijs en duurzaamheid. Op die manier kunnen ook onze kinderen genieten van al het moois dat Amstelveen te bieden heeft.

Amstelveen financieel gezond