Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en Werk

D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. D66 werkt aan een Amstelveen waarin iedereen de kans krijgt een baan te vinden, ongeacht leeftijd, opleiding of achternaam.

Wonen en Groen

D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. D66 wil de komende jaren dan ook vooral middel dure huur- en koopwoningen realiseren.

Zorg

D66 wil dat alle Amstelveners een zo gezond mogelijk leven kunnen leiden. D66 is van mening dat alle inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. D66 geeft speciale aandacht aan ouderen.

Emancipatie en Participatie

D66 wil dat je het leven kan leiden dat je wil, dat je eruit kan zien zoals je wil en dat je kan houden van wie je wil.

Duurzaamheid

D66 streeft naar een klimaatneutrale stad. D66 stimuleert duurzame en vernieuwende initiatieven en wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.

Economie en Ondernemerschap

D66 maakt werk van een economisch klimaat dat ondernemers uitdaagt, inspireert en ondersteunt. Daarbij horen lage lokale lasten en heldere en uitvoerbare regels.

Verkeer en Vervoer

D66 wil overlast voor direct omwonenden en gebruikers van grote projecten in Amstelveen tot het minimum beperken. D66 zet in op duurzaamheid én meer comfort voor voetgangers en fietsers.

Cultuur en Sport

D66 wil zich inzetten voor diversiteit van het culturele aanbod en samenwerking tussen instellingen en bedrijven. D66 wil graag alle Amstelveners stimuleren voldoende te bewegen, in teamverband of individueel.

Veiligheid

D66 zet in op betere preventie en een grotere rol voor inwoners bij de bestrijding van onveilige plaatsen en situaties in de stad. D66 ziet voor de gemeente een actieve rol in het bestrijden van discriminatie en het stimuleren van tolerantie.

Bestuur, Organisatie en Financiën

D66 staat voor een gemeente Amstelveen die openheid, benaderbaarheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. D66 wil Amstelveen goed achterlaten voor toekomstige generaties, ook op financieel vlak.