Steun ons en help Nederland vooruit

Werken met een arbeidsbeperking

Wat D66 betreft zouden mensen met een arbeidsbeperking op gelijke wijze als anderen uitzicht moeten hebben op werk. Veel werkgevers zijn echter nog huiverig om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Samen met een aantal andere gemeenten werkt Amstelveen via de organisatie AM Match samen om werkgevers te informeren en mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk. D66 wil deze samenwerking voortzetten. Voor D66 is uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking waar mogelijk bij een reguliere werkgever aan de slag gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018