Steun ons en help Nederland vooruit

Waterberging

Waterberging wordt in de toekomst steeds belangrijker. D66 wil onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om Amstelveen klimaatbestendig te maken. Een voorbeeld van zo’n maatregel betreft infiltratieleidingen in de openbare ruimte. Daarnaast stimuleert D66 waterberging in tuinen en op daken van inwoners door middel van groene daken, het onttegelen van tuinen en het plaatsen van regentonnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018