Steun ons en help Nederland vooruit

Vroeg-signalering en aanpak eenzaamheid

Ouderenmishandeling, eenzaamheid of beginnende dementie worden niet altijd tijdig gezien. D66 wil lokale buurtnetwerken verder ontwikkelen om signalen hierover eerder op te pikken en bespreekbaar te maken. D66 wil eenzaamheid bij ouderen aanpakken door formele en informele zorg te verbinden. D66 wil een intensievere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met scholen en kinderopvangorganisaties kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018