Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkomen van ‘zorg-gat’ bij jongvolwassenen

Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, houdt de op de Jeugdwet gebaseerde zorg op. De zorg wordt vanaf dat moment geregeld vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Participatiewet, wet langdurige zorg (wlz) of via de zorgverzekeraar. Om die overgang zo goed mogelijk te organiseren, wil D66 dat de gemeente alle 17-jarigen informeert over de benodigdheden om die zorg te continueren en hen hierin begeleidt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018