Steun ons en help Nederland vooruit

Schiphol

Schiphol is zowel economisch als qua werkgelegenheid van groot belang voor Amstelveen. D66 is van mening dat economie en leefbaarheid gelijk op gaan. Eventuele groei van Schiphol kan wat D66 betreft alleen in balans met maatregelen waarbij aantoonbaar is dat de overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt. Het baangebruik en de geluidsoverlast van de Buitenveldertbaan zouden relatief beperkt moeten zijn als Schiphol zich houdt aan de gemaakte afspraken over (preferent) baangebruik. Het daadwerkelijke gebruik van bijvoorbeeld de Buitenveldertbaan ligt veel hoger. D66 wil meer transparantie ten aanzien van het baangebruik en streeft naar ‘geen onverklaarbare’ inzet van banen. Betere en toegankelijkere voorlichting kan daarnaast bijdragen aan meer begrip bij omwonenden voor de gekozen aan- en uitvliegroutes, bijvoorbeeld door middel van een vliegtuigapp. D66 blijft in Den Haag inzetten op het versoepelen van de regelgeving rond het bouwen onder aanvliegroutes. De gewenste transformatie van kantoren naar (studenten-) woningen in Kronenburg is daarvan afhankelijk.

Vanwege de belangrijke economische functie voor Amstelveen en de regio, wil D66 graag dat Schiphol zich focust op de hub-functie van het zakelijke verkeer. D66 is voorstander van het ontlasten van de regio door vakantieverkeer te verplaatsen naar bijvoorbeeld Lelystad of Eindhoven. Op het moment dat er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen Schiphol en de omgeving wil D66 Amstelveen zich hard maken voor het afschaffen van nachtvluchten over woongebied, sterkere vermindering van onverklaarbare vluchten en een beperking van oude zware toestellen op de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Als individuele gemeente is onze directe invloed beperkt. Daarom is regionale samenwerking essentieel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018