Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

D66 wil dat ieder kind een goede plek heeft binnen het onderwijs en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen, met voldoende aandacht in de klas voor iedere leerling. Scholen springen in op de individuele behoeften van het kind: passend onderwijs. Docenten verdienen goede ondersteuning bij het bieden van het passend onderwijs én de zorgtaken die er door passend onderwijs zijn bijgekomen. Voor D66 is uitgangspunt dat kinderen met een beperking, als dat mogelijk is, regulier onderwijs kunnen volgen op een school bij hen in de buurt. Leerkrachten dienen hiertoe goede ondersteuning te krijgen. D66 is voorstander van een jaarlijkse conferentie om ervaringen en best practices over passend onderwijs uit te wisselen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018