Steun ons en help Nederland vooruit

Meer woningen in het Stadshart

Binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen is er slechts beperkt de ruimte om meer woningen te bouwen. D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen moeten blijven. Binnenstedelijke ontwikkeling biedt wel veel kansen. Zo wil D66 meer woningen realiseren rond het Stadshart. Bij uitstek de ontwikkelplannen rondom het nieuwe winkelcentrum bieden opening voor het realiseren van meer ‘hoogbouw’. Daarbij wil D66 vooral bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018