Steun ons en help Nederland vooruit

Meer kwaliteit en doorstroming in de sociale sector

Meer dan een derde van het totaal aantal woningen in Amstelveen betreft een sociale huurwoning. Er zijn zelfs meer sociale huurwoningen dan dat er mensen zijn die er – op basis van hun jaarinkomen – eigenlijk recht op hebben. Een actief doorstroombeleid kan helpen om de lange wachtlijsten op te lossen. Bijvoorbeeld door ouderen een comfortabele etagewoning aan te bieden of door huurders met een hoog inkomen te verleiden hun huidige woning van de woningbouwcorporatie te kopen. Zo krijgen deze mensen de kans om in Amstelveen te blijven wonen en kunnen we investeren in een goede kwaliteit van de sociale woningen. Naast het op peil houden van het aantal sociale woningen, wil D66 dat de woningcorporaties de kwaliteit van de bestaande woningen verbetert. Bijvoorbeeld door meer en sneller te investeren in isolatiemaatregelen,waarmee enerzijds de energierekening van mensen met een lager inkomen omlaag gaat en we anderzijds minder van onze beperkte gas- en energievoorraad verbruiken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018