Steun ons en help Nederland vooruit

Meer budget voor de buurt

D66 wil dat de gemeente ruimte biedt aan betrokken buurt- en bewonersgroepen die op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Eén blauwdruk voor alle wijken en buurten is daarbij geen oplossing, want daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. D66 wil een pilot met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten, waarbij bewonersgroepen (onder voorwaarden) zelf beslissen over de besteding van middelen voor hun buurt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018