Steun ons en help Nederland vooruit

Meer aandacht voor LHBTI-acceptatie

D66 wil dat er in de volgende periode een ambitieuze regenboogagenda komt met het streven naar een 100% acceptatie van Amstelveense LHBTI’s. In deze agenda worden maatregelen uitgewerkt om discriminatie tegen te gaan en de acceptatie van LHBTI’s te vergroten. Dit doel geldt ook voor groepen die soms lastiger te bereiken zijn. D66 denkt aan voorbeelden als ‘Roze Ambtenaren’, waarmee de gemeente het goede voorbeeld geeft. ‘Roze Ouderen’ kan bijdragen aan betere acceptatie van LHBTI-ouderen in verzorgingstehuizen en heeft tot doel te voorkomen dat roze ouderen het gevoel hebben ‘terug in de kast’ te moeten op het moment dat zij in een verzorgingstehuis komen. Het bekende ‘Roze in Blauw’ voor de openlijke acceptatie van LHBTI’s in het politiekorps en bij andere veiligheidsdiensten, ziet D66 ook graag in Amstelveen een plek krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018