Steun ons en help Nederland vooruit

Masterplan Groen

D66 wil dat Amstelveen permanent beschikt over een ‘Masterplan Groen’, dat de kwaliteit van het groen op hoofdlijnen beschrijft plus de sterke en zwakke punten. Een dergelijk plan geeft een impuls aan de betrokkenheid van de Amstelveners bij het groen en verschaft de politiek de gelegenheid steeds nieuwe ambities te formuleren voor de toekomst die zichtbaar zijn voor de inwoners van Amstelveen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018