Steun ons en help Nederland vooruit

Laagdrempelige ondersteuning

D66 wil meer algemeen toegankelijke vormen van ondersteuning aan jeugdigen of hun ouders/opvoeders via de bestaande instellingen (Centrum voor Jeugd- & Gezin, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beantwoorden van vragen die niet direct vanuit een zorgbehoefte komen, bijvoorbeeld over het starten van een gezin, (vecht)scheidingen of samengestelde gezinnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018