Steun ons en help Nederland vooruit

Heldere visie op participatie

In Amstelveen bestaan op dit moment zeer veel kleinschalige participatiegroepen. Voorbeelden hiervan zijn de groenraad, diverse wijkplatforms en bewoners-initiatiefgroepen (BIG). De onderlinge verschillen tussen deze groepen zijn klein en de bevoegdheden vaak onduidelijk. D66 wil een nieuwe en integrale visie op participatie in de stad. Het doel moet zijn om op buurtniveau meer inwoners ruimte te geven om mee te denken. D66 wil daarbij experimenteren met nieuwe vormen van participatie, waarbij ook gekeken wordt naar geslaagde nieuwe vormen van participatie in andere gemeenten in Nederland.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018