Steun ons en help Nederland vooruit

Groen voor groen

D66 hecht veel waarde aan het groene karakter van Amstelveen. Het draagt bij aan een gezonde leefomgeving en het milieu en daarmee aan de prettige leefomgeving die Amstelveen biedt. De komende jaren vindt er een aantal grote ontwikkelingen plaats in Amstelveen, bijvoorbeeld de verbreding van de A9. Op een aantal plekken zal een deel van het groen moeten wijken. Om het groene karakter van Amstelveen te behouden zet D66 in op een ‘groen voor groen’-beleid. Dat betekent dat op plekken in de stad waar groen verloren gaat, er weer groen voor terug komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018