Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondere lucht door meer elektrisch rijden

D66 wil schoner verkeer en vervoer door meer elektrisch te rijden. Elektrisch rijden betekent minder roet en fijnstof en minder verkeerslawaai. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Voldoende elektrische laadpalen in het openbaar gebied zijn essentieel. D66 wil dat de gemeente verkeersregelinstallaties beter en slimmer inregelt om daarmee de doorstroming te verbeteren en uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door een groene golf te realiseren op de Beneluxbaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018