Steun ons en help Nederland vooruit

Gezinnen snelle en passende jeugdhulp

D66 staat voor snelle en passende hulp op het moment dat gezinnen dit nodig hebben. D66 wil een hoge kwaliteit van jeugdhulp. Daarvoor is het belangrijk dat instellingen nog beter met elkaar gaan samenwerken en maatwerk leveren. D66 wil daarnaast dat het volledige gezin bij het opstellen van het zorgplan wordt betrokken en dat de behoefte van de kinderen zelf hier ook een centrale rol in speelt. Bij moderne gezinnen bestaande uit twee moeders, twee vaders of meeroudergezinnen (bijvoorbeeld twee wensmoeders die samen met een donorvader een kind opvoeden) worden wat D66 betreft dus álle gezinsleden betrokken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018