Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeente voorop in duurzaamheid

De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt de energietransitie naar schone energie goed zichtbaar. Dat kan door een elektrisch wagenpark te realiseren en de eigen gebouwen energieneutraal te maken door energiebesparende maatregelen, zoals geïsoleerde muren en groene daken. Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, waarbij “zonnepanelen delen” onderdeel is, leidt tot een win-win situatie en schone energie voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben. Ook wil D66 dat de gemeente maatschappelijk verantwoord inkoopt en daarmee ook duurzaam. Daar waar het om groene energie gaat, verwacht D66 dat de gemeente écht groene energie inkoopt, die zo veel mogelijk in Nederland is geproduceerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018