Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeente voert regie op communicatie over bouwplannen in de stad

D66 vindt een goede afstemming met omwonenden van ruimtelijke plannen belangrijk. Om te voorkomen dat de omgeving te laat en te weinig wordt betrokken bij ruimtelijke plannen, willen wij dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium een inschatting maakt van de impact op de omgeving. Als uit deze ‘impactscan’ blijkt dat er veel bezorgdheid of weerstand is, willen wij een actievere rol van de gemeente in de afstemming met de omgeving. D66 wil dat de gemeente regie voert op de informatievoorziening naar omwonenden. Daarnaast moet zij ervoor zorgen dat omwonenden voldoende in staat gesteld worden mee te praten over de wenselijkheid van het plan en dat zij mogelijke verbeteringen in het plan aan kunnen dragen. Op het moment dat het project tot besluitvorming komt, is het aan de gemeente en de raad om een heldere uitleg te geven over de gemaakte belangen-afweging.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018