Steun ons en help Nederland vooruit

Fonds voor lokale journalistiek

Onafhankelijke informatievoorziening en verschillende invalshoeken ten aanzien van lokale thema’s en beleid, zijn volgens D66 essentieel voor het goed functioneren van de lokale democratie. De participatie en inzet van inwoners, ondernemers en instellingen hangen ook samen met hoe goed zij geïnformeerd zijn over wat er lokaal speelt. D66 maakt zich zorgen over het huidige verdienmodel van de lokale media. Ook zijn er zorgen over de beperkte tijd die journalisten op dit moment te besteden hebben om langer aan een onderwerp te werken, onderzoek te doen, feiten te checken en onderbelichte onderwerpen en doelgroepen aandacht te geven. Daarom wil D66 geld vrijmaken voor een onafhankelijk stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek. Het fonds moet onafhankelijk van de gemeente geld kunnen besteden aan journalistieke projecten en kan in de vorm van een stichting door externen worden bestuurd. D66 beschouwt een lokale omroep van Amstelveen als een belangrijke factor in de samenleving, gezien de noodzaak van een onafhankelijke en kritische journalistiek en het stimuleren van de betrokkenheid van de inwoners bij Amstelveen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018