Steun ons en help Nederland vooruit

Voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang

D66 wil ieder Amstelveens kind de kans bieden om zich al als peuter te ontwikkelen. In de peuteropvang en in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als er sprake is van een taalachterstand. D66 wil dan ook dat er zowel in de VVE als in de peuteropvang voldoende plekken zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018