Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie: afval als grondstof

D66 wil dat zo min mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Door scheiden aan de bron kan meer afval weer grondstof worden. Het scheiden van afval wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt door het voorzien van voldoende afvalbakken voor plastic, papier en glas. Ook is D66 voorstander van omgekeerd inzamelen: restafval wordt niet aan huis opgehaald, maar herbruikbaar afval wel. D66 wil het afvalbrengstation op zondag ook openstellen om afvalscheiden nog makkelijker te maken. Door al deze maatregelen kan het afvalscheidingspercentage de komende jaren verder omhoog. De doelstelling van D66 is dat het afvaloverslagstation over tien jaar is veranderd in een grondstoffenbank.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018