Steun ons en help Nederland vooruit

Beter OV-netwerk

Door een toenemende drukte in de regio van Amsterdam vormen goede OV-verbindingen bij uitstek een middel om de mobiliteit in goede banen te leiden. D66 is blij met de aanleg van de Amstelveenlijn en het behoud van tramlijn 5. Busverbindingen als de 170, 199 en 300 willen we zoveel mogelijk behouden. We willen dat voorstellen tot wijziging van de lijnen in goed overleg met de (dagelijkse) gebruikers tot stand komen. Nieuwe verbindingen willen we vraaggericht ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018