Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht en ruimte voor het midden en kleinbedrijf

Het midden en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke werkgever voor de inwoners van Amstelveen. Het is van belang dat zij ruimte hebben om te ondernemen. Daarmee scheppen zij banen en stageplekken. D66 geeft het MKB de ruimte. Veranderingen in de economie volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe technologie, digitalisering en groei van de internetaankopen zorgen voor een nieuwe dynamiek die om creatieve oplossingen vraagt. D66 wil ruimte geven aan creatieve oplossingen door bijvoorbeeld soepel om te gaan met het wijntje bij de kapper of knelpunten in bestemmingsplannen. Daarnaast stimuleren we broedplaatsen voor innovatieve start-up’s. D66 wil dat de gemeente goede contacten onderhoudt met het MKB en ondernemers de weg wijst in het raadhuis door middel van één aanspreekpunt. Dankzij D66 zijn er deze collegeperiode twee accountmanagers aangesteld bij de gemeente die zich specifiek richten op het Amstelveense MKB. Wat D66 betreft blijven deze accountmanagers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018