Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vlammend betoog van onze fractievoorzitter

Tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft onze fractievoorzitter een vlammend betoog gehouden waarin hij onder andere de D66-bijdrage aan de programmabegroting 2019 toelicht.  In deze vergadering is de programmabegroting 2019 en het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen kunnen de diverse fracties op de begroting en het uitvoeringsprogramma reageren en nog aandacht vragen voor specifieke onderwerpen door middel van moties.

Bijgaand vindt u het betoog van Harmen van der Steenhoven

Gepubliceerd op 12-11-2018 - Laatst gewijzigd op 12-11-2018