Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 zet vrijwilligers Belklus in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers Belklus in het zonnetje Woensdag 14 februari heeft D66 de vrijwilligers van de Belklus een Valentijnstaart uitgereikt. Sinds een aantal jaar bedankt D66 een vrijwilligersorganisatie op Valentijnsdag voor het werk dat zij voor de Amstelveense samenleving doen. Dit jaar heeft D66 gekozen voor de vrijwilligers van de Belklus. De Belklus bestaat uit een team…

Bekijk nieuwsbericht

Het groen in perspectief

Hoe Amstelveen een Stad in het groen kan blijven1. InleidingOpnieuw is het groen in Amstelveen in discussie. Na een uiterst zorgvuldige voorbereiding van een groenbezuiniging, klinken er nu protesten. Het college wil pas op de plaats maken. De wethouder gaat inventariseren wat inmiddels van de bezuiniging is gerealiseerd. Eind mei komt zij met nadere informatie.De…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil 6 miljoen investeren in groen

D66 zal in vergadering van juli aan de Raad voorstellen 6 miljoen euro te reserveren voor behoud en versterking van het groen in Amstelveen. Het college trekt bij de kadernota substantiële bedragen uit voor topsport (5.7 miljoen ), multifunctionele wijkcentra (7.2 miljoen ) en een extra bedrag voor de N201 ( 7.2 miljoen ). Eerder…

Bekijk nieuwsbericht

Alcoholleeftijd op 16 jaar

Nu het kabinet heeft besloten de leeftijd voor het gebruik van alcohol over te laten aan gemeenten, wil D66 dat de alcoholleeftijd in Amstelveen gewoon op 16 blijft staan. D66 vindt dat het alcoholgebruik van jongeren beter gecontroleerd moet worden. Met het verhogen van de alcoholleeftijd wordt het probleem niet opgelost.Fractievoorzitter Catharina de Leur: "Het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen mbt wateroverlast

Betreft: Mondelinge vragen ex. Art. 34 wateroverlast, raadsvergadering 4 juli 2007  <?xml:namespace prefix = o /> Donderdagmiddag 14 juni zorgden flinke stortregens voor veel wateroverlast in Amstelveen. Met name het Stadshart en de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven kregen te maken met ondergelopen kelders en woningen. Met een klimaatverandering op komst waarin grote…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil inwoners betrekken bij opsporen strafbare feiten

D66 wil inwoners betrekken bij opsporing van strafbare feiten. De fractie van D66 Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen de inwoners gaat betrekken bij de opsporing van strafbare feiten. Dit voorstel doet de fractie tijdens de behandeling van de begroting aanstaande donderdag. Met de invoering van het zogenaamde Burgernet in Amstelveen worden inwoners gevraagd extra alert te…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen mbt leefbaarheid Uilenstede

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende Leefbaarheid Uilenstede  <?xml:namespace prefix = o /> Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen Inleiding In het Parool van maandag 20 augustus staat een artikel met als kop “Deel Uilenstede onleefbaar”. Het artikel gaat in op de problematiek…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil inwoners betrekken bij plan voor stadsplein

D66-fractievoorzitter Catharina de Leur heeft afgelopen donderdag in de commissie ABM bij de behandeling van de nota Stadsplein voorgesteld de Amstelveense inwoners meer te betrekken bij de verlevendiging van het Stadsplein.Volgens D66 is het saaie Stadsplein een doorn in het oog van vele Amstelveners. Daarom heeft de fractie voorgesteld het plein intiemer te maken met…

Bekijk nieuwsbericht

Extra financiën voor sportbedrijf

D66 zal bij de behandeling van de kadernota met het voorstel komen om de SASfinancieel verder tegemoet te komen. Het college stelt voor het tekortvan het sportbedrijf van 250.000 slechts voor 150.000 te compenseren.De resterende 100.000 zou moeten komen uit tariefsverhoging van de SASzelf. D66 wijst deze tariefsverhoging af. De partij vindt dat gemaakteafspraken uit…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kiest voor groen, sport en economie

D66 legde bij de behandeling van de kadernota op woensdag 25 juni 2008 het accent op Groen, Sport, Cultuur en Economie. D66 vindt het belangrijk een gezonde Amstelveense economie te hebben. Daarvoor zijn grote bedrijven belangrijk, maar ook een bruisend Stadsplein en investeringen in sport, cultuur en groen. Wat betreft de sport wil D66 niet alleen investeren in topsport, maar ook in…

Bekijk nieuwsbericht