Steun ons en help Nederland vooruit

Saloua Chaara

Onderwijs en Arbeidsmarkt, Jeugd en Welzijn

Ik ben in 1986 in Amsterdam geboren en opgegroeid. In Amsterdam heb ik aan de VU politicologie gestudeerd, wat ik heb afgerond met een gave master: Law and Politics of international security.

Na mijn studie ben ik in gemeenteland terechtgekomen. Ik ben als beleidsadviseur en later als strategisch beleidsadviseur sociaal domein aan de slag gegaan bij de gemeente Huizen. Daarna ben ik bij de Regio Gooi en Vechtsteek gaan werken. Daar werk ik nu nog. Als programmamanager sociaal domein. Een enorm leuke job waar ik veel plezier en energie aan ontleen. Als programmamanager doe ik verschillende dingen. Ik kan er veel over vertellen, maar samengevat komt het erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoudelijke aansturing en realisatie van programma’s op het gebied van Jeugd en Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt, Zorg, Bescherming en Opvang en Wonen. Het leuke aan mijn werk is dat je tegelijkertijd op verschillende borden schaakt. Maar vooral ook dat je vaak een merkbare invloed hebt op hoe dingen voor inwoners geregeld zijn.

Wat vind ik belangrijk

De kwaliteit van onze samenleving staat of valt wat mij betreft met de mate waarin we als samenleving bereid zijn om iedereen een kans te geven om aan de samenleving of aan de arbeidsmarkt mee te doen. Een samenleving en arbeidsmarkt die mensen buitensluit doet daarmee niet alleen de buitengeslotenen tekort, maar ook zichzelf. Door mensen alleen maar te zien in het licht van ziekte, ouderdom, beperking, achtergrond of een andere persoonskenmerk, zien we de betekenis van diezelfde mensen voor onze samenleving over het hoofd. En daarmee missen we deze mensen als werknemers, vrijwilligers, betrokken leden van de vereniging, goede buren, vrienden. Daarom ben ik lid van D66. D66 als DE partij die staat voor gelijke kansen voor iedereen, in alles waar de partij voor staat hard vecht voor inclusie en buitensluiting tegengaat.

Het is mijn persoonlijke missie om te werken aan een inclusief Amstelveen. In de brede zin van het woord. Een Amstelveen waar mensen zich welkom voelen, gewoon zichzelf kunnen zijn en waar werkgevers bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/beperking een kans te geven. Maar ook een inclusieve woningmarkt met meer toegankelijke woningen voor starters en mensen met een middeninkomen, een toegankelijk en fijnmazig vervoersnetwerk waar ook mensen met een beperking gebruik van kunnen maken en zeker ook toegankelijk en goed onderwijs.

Portefeuilles:

  • Jeugd
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Welzijn
  • Werk en Inkomen
  • Zorg en Gezondheid
Meer van Saloua Chaara