Steun ons en help Nederland vooruit

Robert Zuidbroek

Bestuur en Organisatie, Economische Zaken, Emancipatie en Participatie

39 jaar

Amstelveen

Robert (1981) is raadslid Bestuur en Organisatie, Economische Zaken, Emancipatie en Participatie

De komende jaren wil ik mij nog actiever inzetten voor een ambitieuze regenboogagenda in Amstelveen. Het begint wat mij betreft al met aandacht voor LHBTI-thema’s in het onderwijs. Daarnaast wil ik ook meer aandacht gegeven aan onze roze ouderen. Wanneer ouderen in een verzorgingstehuis komen, is het belangrijk dat zij daar zichzelf kunnen blijven zijn en niet als het ware ‘terug de kast’ in moeten. De woon- en leefomgeving moet LHBTI-vriendelijk zijn. Een veilig sportklimaat is ook een speerpunt voor deze regenboogagenda. Ook binnen sportclubs en sportverenigingen moet je zichtbaar jezelf kunnen zijn. Vanuit D66 wil ik graag samen met sportverenigingen werken om dit onder de aandacht te brengen.

In 2017 heb ik het al gehad over genderneutraliteit. Ik wil graag de gemeente stimuleren om met een proef te starten voor genderneutrale toiletten op het gemeentehuis. Op verschillende plekken binnen Amstelveen komen we dit al tegen. De gemeente kan hier een voorbeeldrol in pakken. Daarnaast wil ik ook bekijken wat de opties zijn om de gemeente Amstelveen te laten aansluiten bij de al bestaande regenbooggemeenten in Nederland.

Ik ben zelf in 2014 raadslid geworden voor D66 in Amstelveen. In deze periode was ik woordvoerder op het gebied van Cultuur en Sport. In deze periode heb ik ook ontdekt dat de zogeheten regenboog-thema’s nog niet erg hoog op de agenda staan. We hebben gelukkig samen met andere partijen wel stappen kunnen zetten, onder meer door het realiseren van het regenboogzebrapad op het Stadshart en het heisen van de regenboogvlag op het gemeentehuis tijdens Coming-out Dag en tijdens de Amsterdam Pride.

In mijn dagelijks leven werk ik voor de partijorganisatie van D66. Na gewerkt te hebben aan zes landelijke campagnes, ben ik inmiddels als verenigingsjurist en privacy officer werkzaam voor D66. Door deze dubbele rol weet ik ook goed hoe lokale en landelijke politiek zich tot elkaar kunnen verhouden.

De afgelopen vier jaar zijn in ieder geval voorbij gevlogen. Er valt nog veel te doen voor Amstelveen, dus ik hoop dat ook de komende vier jaar nog aan de slag mag gaan!

Portefeuilles:

 • Bestuurlijke organisatie & coordinatie
 • Deregulering
 • Dienstverlening
 • Discriminatie
 • Economische Zaken
 • Emancipatie
 • Internationale samenwerking
 • Ondernemerschap
 • Participatie
 • Juridische zaken en regelgeving
 • Recreatie (samen met Paul van Roermund)
Meer van Robert Zuidbroek
De komende jaren wil ik mij inzetten voor een ambitieuze regenboogagenda in Amstelveen.
- Robert Zuidbroek