Steun ons en help Nederland vooruit

Paul van Roermund

Burgerraadslid Sport

Ik ben 58 jaar en woon nu 25 jaar in Amstelveen. Ik ben getrouwd met Ariane, die geboren en getogen is in Amstelveen en vader van 3 kinderen: Daniel, Nanette en Max. Wij wonen met veel plezier in Amstelveen. Wij houden van het prachtige groen en vinden ook de nabijheid van Amsterdam heel prettig. Met de metro ben je zo in Amsterdam. En dat moet ook zo blijven, vinden wij!

Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig

Zelf ben ik al velen jaren werkzaam in de zorg. Ik heb mij bezig gehouden met beleid, strategie en met de zorgfinanciering bij verschillende zorgorganisaties. Dat ik in de zorg terecht ben gekomen is eigenlijk wel logisch zo na mijn studie geneeskunde en de studie bedrijfskunde zorg. Ik ben een mensen-mens. Ik vind het prachtig om met mensen bezig te zijn en mensen te kunnen helpen wanneer zij dat nodig hebben. Ik sta ook wel bekend als de “bruggenbouwer”. Ik probeer dagelijks mensen bij elkaar te brengen en probeer problemen op te lossen door te verbinden. Ik geloof in een wereld waar iedereen, ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of opvattingen op dezelfde manier wordt behandeld. Ik vind het belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze hun leven leiden.  Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Dit is juist een uitgangspunt van D66 wat ik van harte onderschrijf.

Solidariteit

Ik maak mij de laatste jaren steeds meer bezorgd over de manier waarop wij samenleven en hoe wij straks omgaan met de vergrijzing. Steeds minder jongeren en volwassenen moeten gaan zorgen voor een steeds groter wordende groep ouderen. Er zal naar mijn mening steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de solidariteit van ons allen. Dat geldt natuurlijk ook voor Amstelveen. Er wonen bijvoorbeeld veel ouderen in Amstelveen en het aantal zal in de toekomst ook hier gaan toenemen. Activiteiten die eenzaamheid tegengaan en goede zorgvoorzieningen zij nu en in de komende jaren heel belangrijk. Maar ook voor de huisvesting dient aandacht te komen. Er zal meer gekeken moeten worden naar huisvesting voor ouderen met een zorgbehoefte. Maar niet alleen de ouderen hebben onze aandacht nodig. Juist om evenwicht in de samenleving te houden en te verkrijgen, dient er ook aandacht te komen voor de huisvesting van jongeren en zullen er naar mijn mening meer activiteiten mogelijk gemaakt moeten worden voor deze jongeren in Amstelveen.

Sociaal

D66 vindt het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Dat is een andere belangrijk uitgangspunt en het sociale gezicht van deze partij. Ik kan mij daar helemaal in vinden. Naar mijn mening is de samenleving er voor om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. Bijvoorbeeld voor mensen die leven aan de uiterste grenzen van het bestaan of mensen die door hun beperkingen geen bestaan kunnen opbouwen of mensen die buiten de samenleving worden gezet omdat zij `anders` zijn. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Dit zijn voor mij drijfveren om mij te gaan inzetten als mogelijk gemeenteraadslid van Amstelveen voor D66. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid maar wanneer er situaties dreigen dat mensen buiten de boot vallen dan dienen wij er voor elkaar te zijn. We moeten het immers met elkaar doen!

Portefeuilles:

  • Sport
  • Recreatie (Samen met Robert Zuidbroek)
Meer van Paul van Roermund