Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten de Haan

Burgerraadslid - Duurzaamheid - energietransitie, Milieu, Circulair Afvalbeleid

De gemeente van Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dit is één van de duurzaamheidsdoelen waar D66 achter staat. Ik wil mij als burgerraadslid inzetten om deze duurzaamheidsambities van de gemeente te veranderen in duurzaamheidsresultaten.

De transformatie naar een fossiele brandstoffen onafhankelijke samenleving is één van de grootste uitdagingen die we als gemeente zijn aangegaan in de laatste decennia. Deze energietransitie gaat niet vanzelf en er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden.

Het is duidelijk dat we dit niet alleen kunnen als gemeente. Voor een succesvolle transformatie naar een duurzame samenleving is het essentieel dat we brede steun hebben in de wijken. Deze steun verder uitbouwen is één van de zaken waar ik mij op zal richten.

En deze steun hebben we nodig van jong tot oud. De jongeren kunnen we het best bereiken via natuur- en milieueducatie binnen en buiten de schoolomgeving. Wat de jongeren geleerd hebben zullen ze niet alleen op zichzelf toepassen, maar hopelijk ook hun ouders bewust maken van het belang. Een voorbeeld is het belang van afvalrecycling – of nog beter – het verminderen van afval. Amstelveen is al goed op weg met afvalrecycling, maar wat afvalpreventie betreft valt er zeker nog wat te winnen.

Andere belangrijke onderwerpen waar ik mij op zal richten zijn de A9 en het parkeerbeleid. Enerzijds dragen deze onderwerpen bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente: de A9 ontsluit onze stad naar de rest van het land, en iedereen wilt graag een plekje voor de auto voor de deur. Maar anderzijds kunnen ze ook de leefbaarheid negatief beïnvloeden door geluid- en luchtvervuiling van de A9 en parkeerplaatsen die ruimte innemen van fietsers en voetgangers. Het vinden van de juiste balans is de uitdaging waar we voor staan.

Ik zal mij inzetten als burgerraadslid van D66 voor alle Amstelveners en neem gerust contact met mij op indien u vragen of suggesties heeft. Mijn portefeuilles:

  1. Duurzaamheid – energietransitie
  2. Milieu
  3. Natuur- en Milieueducatie
  4. Circulair afvalbeheer
  5. A9
  6. Parkeerbeleid
  7. Zorgvlied
Meer van Maarten de Haan