Steun ons en help Nederland vooruit

Harmen van der Steenhoven

Vice-fractievoorzitter

25 jaar

Amstelveen

Harmen (1992) is vice-fractievoorzitter van D66 Amstelveen.

Toen ik twee jaar geleden in de fractie van D66 Amstelveen toetrad was ik flink gefocust op het herstructureren van o.a. de gemeentelijke financiën. Door kritisch te kijken naar alle subsidies bijvoorbeeld of door het minimabeleid anders in te richten. Ook hebben we inmiddels een flinke buffer opgebouwd om onze Amstelveense voorzieningen (onderwijsgebouwen, goede zorg of een buitenzwembad) ook in de toekomst in stand te kunnen houden. Juist door nu te beginnen met sparen. De komende jaren blijven er echter nog een hoop dossiers onze aandacht vragen: een ander Stadshart, een nieuwe visie op maatschappelijk vastgoed en het realiseren van (duurzame) lasten verlichting voor huishoudens en bedrijven.

Toch ging ik ruim twee jaar geleden niet alleen de gemeenteraad in om alleen op sociaaleconomisch gebied het verschil te maken. Ook op maatschappelijk vlak hebben wij een belangrijke taak. Juist die progressieve elementen van D66 zijn daarom ook heel belangrijk. Ook op lokaal-niveau. Daarom ben ik bijvoorbeeld trots op een verruiming van de openingstijden van de Amstelveense winkels en horeca. Ook op dat progressieve punt is er echter  nog veel te bereiken: door het geboorteaktes thuis af te leveren bij nieuwe ouders bijvoorbeeld of het “regelmoeras” in de thuiszorg drastisch te verminderen.

Er is dus nog een veel werk te verzetten. Ook in Amstelveen. Ik heb barst daarom in ieder geval van de energie om van Amstelveen namens D66 een nog aangenamere en bruisendere gemeente te maken!

Portefeuilles: 
Financiën
Veiligheid
Bestuur
Organisatie
Dienstverlening

Meer van Harmen van der Steenhoven
Als econoom heb ik de afgelopen jaren geleerd dat alléén maar markt of alléén maar overheid niet werkt.
- Harmen van der Steenhoven