Steun ons en help Nederland vooruit

Frank (1977) is fractievoorzitter van D66 Amstelveen.

In 1997 ben ik vanuit Hoorn naar Amstelveen (Uilenstede) verhuisd en al snel in de lokale politiek betrokken geraakt. Eerst als fractieassistent, toen burgerraadslid en vanaf 2010 als gemeenteraadslid voor D66. In het dagelijks leven werk ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als businesscontroller. Ik ben getrouwd met Mirella en heb twee kinderen: Jes en Julian.

D66 gaat niet over stilstand, maar over progressie. Of dat nu om betere scholen, betere zorg of het vlottrekken van de woningmarkt gaat. D66 maakt het verschil door met een goede analyse te komen en niet klakkeloos te redeneren vanuit oude dogma’s. Dit is ook het geval in Amstelveen. Wij willen een bloeiende economie in onze stad. Wij willen ruimte voor ondernemers om te ondernemen en ruimte voor ouders om hun kinderen veilig en gezond op te voeden. Ruimte voor persoonlijke ontplooiing, voor cultuur en voor eigen initiatief van onze inwoners.

D66 is mijn partij omdat ik geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in zelfbeschikkingrecht van mensen. Ik vind dat er voor een probleem geen één oplossingsstrategie bestaat, maar dat een goede oplossing altijd bestaat uit verschillende elementen die vanuit de verschillende overtuigingen naar voren kan komen. D66 weet deze verschillen te overbruggen en zo met de beste voorstellen te komen voor onze stad.

Meer van Frank Berkhout
Een goede oplossing bestaat altijd uit verschillende elementen die vanuit de verschillende overtuigingen naar voren kunnen komen.
- Frank Berkhout