Steun ons en help Nederland vooruit

Frank (1977) is fractievoorzitter van D66 Amstelveen.

In 1997 ben ik vanuit Hoorn naar Amstelveen (Uilenstede) verhuisd en al snel in de lokale politiek betrokken geraakt. Eerst als fractieassistent, toen burgerraadslid en vanaf 2010 als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66. In het dagelijks leven werk ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als businesscontroller. Ik ben getrouwd met Mirella en heb twee kinderen: Jes en Julian. Wij wonen sinds kort in het mooie Nes aan de Amstel.

D66 gaat volgens mij niet over stilstand, maar over progressie. Of dat nu om betere scholen, betere zorg of een betere functionerende woningmarkt gaat. D66 maakt het verschil door met een goede analyse te komen en niet klakkeloos te redeneren vanuit oude dogma’s. Dit is ook het geval in Amstelveen. Wij willen een bloeiende economie in onze stad. Wij willen ruimte voor ondernemers om te ondernemen en ruimte voor ouders om hun kinderen veilig en gezond op te voeden. Ruimte voor persoonlijke ontplooiing, voor cultuur en voor eigen initiatief van onze inwoners.

De komende jaren wil ik mij in het bijzonder inzetten voor het creëren van meer evenwicht in onze woningmarkt, door meer te bouwen voor de middeninkomens op de schaarse mogelijkheden die er in Amstelveen nog zijn. In dit vraagstuk moet de gemeente en de politiek de regie nemen en stappen zetten vanuit een heldere visie op de stad. Niet meer meewerken aan initiatieven die wellicht voor projectontwikkelaars het meeste geld opleveren, maar van Amstelveen maar een eenzijdige stad wordt. Dat vergt een ander perspectief op de rol die de overheid daarin moet gaan spelen. D66 krijgt dat voor elkaar.

Meer van Frank Berkhout
Een goede oplossing bestaat altijd uit verschillende elementen die vanuit de verschillende overtuigingen naar voren kunnen komen.
- Frank Berkhout