Steun ons en help Nederland vooruit

Floortje Gordon

Wethouder | Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken

39 jaar

Amstelveen

Floortje Gordon (1979) is sinds maart 2014 lid van de Gemeenteraad in Amstelveen

D66 staat voor toekomstvaste politiek die verder kijkt dan vandaag en morgen. Dit betekent voor mij zorgvuldig omgaan met onze Amstelveense kwaliteiten én open staan voor innovatie en vernieuwing. De krappe woningmarkt, de klimaatdoelen en de bouw van de Amstelveenlijn en A9, raken alle Amstelveners. Ik wil Amstelveen vooruit brengen door meer betaalbare woningen te realiseren voor mensen met een middeninkomen, door onze scholen en huizen te verduurzamen en door onze (digitale) communicatie te moderniseren en dienstverlening te verbeteren. Ik wil meer inwoners betrekken bij besluitvorming, meer als Raad initiëren en meer over gemeentegrenzen heen kijken.

In 2009 ben ik in Amstelveen komen wonen vanuit Amsterdam. Ik ben getrouwd met een genaturaliseerde Amerikaan en moeder van drie jongens die graag spelen, sporten en muziek maken. Ik werk als manager en adviseur Digitale Transformatie bij Atos Consulting in Amstelveen. In mijn vrije tijd loop ik graag hard door de Amstelveense polders en het Amsterdamse bos. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hou niet van overbodige regels of betutteling.

De afgelopen raadsperiode heb ik bijgedragen aan de realisatie van middel-dure woningen, verruiming van de criteria voor startersleningen, een revolving fund duurzame energie, natuurlijke speeltuinen, groen op gebouwen, welstandsbescherming van historische kernen, beleid voor tijdelijke verhuur van woningen en Smart City ontwikkelingen. Ik sta voor een gemeente die inwoners serieus neemt en heb mij daarom hard gemaakt voor duidelijke, eerlijke en respectvolle communicatie over de gemaakte politieke keuzes.

Ik ben politiek actief geworden, omdat ik wilde bijdragen aan de toekomst van mijn stad én omdat ik de stem van vrouwen en jonge werkende ouders ondervertegenwoordigd vond in de gemeenteraad. Met passie vertegenwoordig ik nu iedere inwoner die belang hecht aan een leefbare groene woonomgeving, goede opvang, onderwijs en speelvoorzieningen voor onze kinderen, een veilige infrastructuur, een breed aanbod van detailhandel, cultuur, sport- en recreatiemogelijkheden. Ik vind het raadslidmaatschap eervol, uitdagend en bevredigend en ben trots op mijn plek 3 op de lijst.

Portefeuilles:

Tweede locoburgemeester

Ruimtelijke Ordening

Economische Zaken

Duurzaamheid

Groen

Afvalbeleid

Parkeren

Natuur- en Milieueducatie

Integraal wijkbeheer

Emancipatie en discriminatie (gezamenlijke portefeuille met Wethouder Van Ballegooijen (PvdA))

Meer van Floortje Gordon
Met hard werken en een beetje geluk kun je een hoop bereiken, zei mijn opa altijd.
- Floortje Gordon