Steun ons en help Nederland vooruit

Anne-Mieke van der Vet

Vice-fractievoorzitter | Onderwijs, Sport, Cultuur & Media

66 jaar

Amstelveen

Anne-Mieke (1954) is raadslid Onderwijs, Sport, Cultuur en Media bij D66 Amstelveen

Politiek bewustzijn heb ik met de paplepel ingekregen. Privé ben ik ben getrouwd, heb twee kinderen en sinds kort één kleinkind.

Amstelveen, sportstad
Sport hoort bij Amstelveen: veel mensen beleven er plezier aan, als deelnemer of als vrijwilliger. We hebben fantastische accommodaties en om die up to date te houden, hier en daar te vernieuwen of renoveren, moeten we gezamenlijk met het Amstelveensport zoeken naar mogelijkheden. Ik ben jarenlang bestuurslid bij St. Martinus tennis geweest, ken dus de haken en ogen van ‘sport en gemeente’ uit de praktijk.

Amstelveen zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen sporten, door het geven van een bijdrage aan gezinnen waar het inkomen niet voldoende is. We maken ons sterk voor individuele sporters (de paden in het Amsterdamse Bos) en voor gezond ouder worden. Sport hoort bij onze levensstijl, maar verandert met de jaren. Ook dat willen we faciliteren.

Cultuur: ‘Ongeveer alles wat wij wél doen en apen niet’ (F.J.S. Raglan)
Cultuur en cultuureducatie zijn kwetsbaar. In tijden van bezuiniging liggen ze al snel onder het vuur. Van die kwetsbare positie ben ik me maar al te bewust. Een van de grootste nadelen van het raadslidmaatschap is dat ik mijn abonnement op de schouwburg heb moeten opzeggen, omdat ons werk vooral ‘s avonds wordt gedaan. Ik heb de ambitie om cultuur en Amstelveen net zo onlosmakelijk met elkaar te verbinden als Amstelveen met groen. Daar moet je soms nieuwe wegen voor bewandelen en daar houd ik van. Met de nieuwe Cultuuragenda ben ik heel blij ( kan hier een link naar toe?). We staan wel voor grote keuzes, want als we alle ambities voor de Amstelveense kunst en cultuur waar zouden willen maken, zou er bijvoorbeeld geen afval meer opgehaald worden. We gaan aan de slag met ‘De stad als podium’.

De gemeente en de gemeenteraad moeten scherp gehouden worden
Media controleren de politiek. Verbinden de mensen in de stad met elkaar. Brengen belangrijke boodschappen over en vormen het middelpunt van communicatie tussen groepen bewoners. De lokale media zitten overal in het land in zwaar weer. Ik ben ervan overtuigd dat voor een stad als Amstelveen lokale media onontbeerlijk zijn. De financiering is het probleem waarmee ik mij de komende tijd ga bezighouden. Moet je als politiek of gemeente je eigen media financieren? Waar blijf je dan met de controlerende functie? Komend jaar komt hier een degelijk antwoord op, hoop ik!

Ik hecht waarde aan teamwork in de fractie en een goed contact met het bestuur en de politieke collega’s. Beide zijn onontbeerlijk voor een optimale inzet, die toch van een raadslid wordt gevraagd en verwacht.
Ik hoop mij de komende tijd weer in te kunnen zetten als raadslid, voor controle op de democratische processen in Amstelveen en voor controle en aanpassing van de werkwijze van onze eigen gemeenteraad.

Portefeuilles:

  • Kunst en Cultuur
  • Media
  • Sport
Meer van Anne-Mieke van der Vet
D66 heeft het sociale en groene hart dat nodig is om het met elkaar te redden in deze wereld.
- Anne-Mieke van der Vet