Steun ons en help Nederland vooruit

Anne-Mieke van der Vet

Vice-fractievoorzitter | Onderwijs, Sport, Cultuur & Media

65 jaar

Amstelveen

Anne-Mieke (1954) is raadslid Onderwijs, Sport, Cultuur en Media bij D66 Amstelveen

Politiek bewustzijn heb ik met de paplepel ingekregen. Privé ben ik getrouwd, heb twee kinderen en sinds kort één kleinkind.

Onderwijs, de basis voor gelijke kansen
Met ruime ervaring in het voortgezet-  en beroepsonderwijs op alle niveaus (zowel voor de klas als in de organisatie), besef ik terdege dat onderwijs dé methode voor meer en betere emancipatie en integratie is.

Sinds 2014 heb ik in de raadsfractie van D66 Amstelveen de portefeuilles Onderwijs, Zorg en welzijn onder mijn ‘beheer’. Met wethouder Onderwijs Frank Berkhout in het College zijn de ‘onderwijs’- lijntjes kort en plezierig. Nieuwbouw Piet Hein en HWC zijn naast vernieuwing van ‘de Wending’ de fysieke huisvestinguitdagingen geweest van de afgelopen periode. Daarnaast  hebben we vooral de nieuwkomersklassen, de VVE, evaluatie van Passend Onderwijs en de samenwerking tussen het PO onderling, het VO en MBO in Amstelveen tot een speerpunt gemaakt. Zo is de zorg de school ingekomen, om op die manier zo snel mogelijk problemen te kunnen signaleren. De toekomst van  een divers Voortgezet Onderwijs in Amstelveen heeft mijn aandacht, waarbij ik me vooral de komende tijd  ook zal richten op mogelijkheden voor het VMBO. Daarnaast is er ruimte voor een VO school in Amstelveen Zuid en wordt het KKC door de verbouwing van de A9 en de leerlingengroei een belangrijk punt van aandacht. De gebouwen voor PO aan de Orion zijn aan renovatie toe en daarbij zullen we een beroep doen op de samenwerking tussen de schoolkoepels. Er is nog genoeg te leren in Amstelveen!

Amstelveen, sportstad
Sport hoort bij Amstelveen: veel mensen beleven er plezier aan, als deelnemer of als vrijwilliger. We hebben fantastische accommodaties en om die up to date te houden, hier en daar te vernieuwen of renoveren, moeten we gezamenlijk met het sportbedrijf zoeken naar mogelijkheden. Ik ben jarenlang bestuurslid bij St. Martinus tennis geweest, ken dus  de haken en ogen van ‘sport en gemeente’ uit de praktijk.

Cultuur: ongeveer alles wat wij wél doen en apen niet (F.J.S. Raglan)
Cultuur en cultuureducatie zijn kwetsbaar. In tijden van bezuiniging liggen ze al snel onder het vuur. Van die kwetsbare positie ben ik me maar al te bewust.  Een van de grootste nadelen van het raadslidmaatschap is dat ik mijn abonnement op de schouwburg heb moeten opzeggen, omdat ons werk vooral ‘s avonds wordt gedaan. Ik heb de ambitie om cultuur en Amstelveen net zo onlosmakelijk met elkaar te verbinden als Amstelveen met groen. Daar moet je soms nieuwe wegen voor bewandelen en daar houd ik van.

De gemeente en de gemeenteraad moeten scherp gehouden worden
Media controleren de politiek. Verbinden de mensen in de stad  met elkaar. Brengen belangrijke boodschappen over en vormen het middelpunt van communicatie tussen groepen bewoners. De lokale media zitten overal in het land in zwaar weer. Ik ben ervan overtuigd dat voor een stad als Amstelveen lokale media onontbeerlijk zijn. De financiering is het probleem waarmee ik mij de komende tijd ga bezighouden. Moet je als politiek of gemeente je eigen media financieren? Waar blijf je dan met  de controlerende functie?

Ik hecht waarde aan teamwerk in de fractie en een goed contact met het bestuur en de politieke collega’s. Beide zijn  onontbeerlijk voor een optimale inzet, die toch van een raadslid wordt gevraagd en verwacht.

Ik hoop mij de komende tijd weer in  te kunnen zetten als raadslid, voor controle op de democratische processen in Amstelveen en voor controle en aanpassing van de werkwijze van onze eigen gemeenteraad.

Portefeuilles:

  • Kunst en Cultuur
  • Media
Meer van Anne-Mieke van der Vet
D66 heeft het sociale en groene hart dat nodig is om het met elkaar te redden in deze wereld.
- Anne-Mieke van der Vet