Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Expertmeeting inclusief onderwijs

7 januari van 19:00-21:30 via zoom

Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften moeten samen en dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. Daarom organiseert D66 Amstelveen hier op 7 januari 2021 een expertmeeting over.

Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften moeten samen en dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. Hiervoor moet elke school en opvang toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Zodat kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien, maar sámen spelen en leren. Dit is goed voor de kansengelijkheid van onze jeugd, hun brede ontwikkeling én goed voor de samenleving als geheel. Wat is ervoor nodig om dit in Amstelveen voor elkaar te krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen met een extra onderwijsbehoefte niet thuis komen te zitten of naar een voorziening buiten Amstelveen moeten?

Op 7 januari 2021 om 19:00 – 21:30 organiseert D66 Amstelveen een expertmeeting over inclusief onderwijs in Amstelveen. Tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende onderwijsexperts over onder andere bovenstaande vragen met elkaar in gesprek. Naast schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, schooldirecteuren, leraren en intern begeleiders/zorgcoördinatoren, sluit de politiek aan. Tweede Kamerlid Paul van Meenen, lokale gemeenteraadsleden en de Amstelveense wethouder jeugd en onderwijs, Frank Berkhout, zijn aanwezig. Meld u aan en laat u informeren, inspireren en breng uw ideeën tot leven!

Aanmelden
U kunt zich voor de expertmeeting aanmelden door een korte e-mail te sturen naar Saloua Chaara, gemeenteraadslid van D66 Amstelveen. Dit kan via s.chaara@amstelveen.nl. U kunt uw eerste, tweede en derde voorkeur voor de digitale thematafels (zie het programma) bij uw aanmelding meegeven.

Zoomgegevens
De bijeenkomst is via zoom. Na aanmelding krijgen deelnemers de zoomgegevens.

 

7 januari

19:00

Zoom

Thema

Onderwijs en Werk

Onderwijs
D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs vormt in onze samenleving de basis om aan iedereen gelijke kansen te kunnen bieden. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak: door te zorgen voor klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen en door scholen te ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs in de stad. D66 heeft oog voor zowel die leerlingen in de klas die meer uitdaging nodig hebben als voor de leerlingen die wat meer ondersteuning en hulp behoeven.

Werk
In de regio Amsterdam, waaronder Amstelveen, groeit de economie weer. Na een lange recessie neemt het aantal banen toe. De werkloosheid neemt af, steeds meer mensen doen mee. Toch profiteert niet iedereen van de nieuwe groei. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende arbeidsmarkt. In het bijzonder voor ouderen, lager- en middelbaar opgeleiden en mensen met een beperking is het lastig om aan werk te komen. D66 werkt aan een Amstelveen waarin iedereen de kans krijgt een baan te vinden, ongeacht leeftijd, opleiding of achternaam. Daartoe staat de gemeente klaar voor de mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook krijgen mensen die te maken hebben met verdwijnend werk de kans om zich om te scholen en zodoende aan het werk te blijven.

Lees meer