Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 wil inwoners betrekken bij plan voor stadsplein

D66-fractievoorzitter Catharina de Leur heeft afgelopen donderdag in de commissie ABM bij de behandeling van de nota Stadsplein voorgesteld de Amstelveense inwoners meer te betrekken bij de verlevendiging van het Stadsplein.Volgens D66 is het saaie Stadsplein een doorn in het oog van vele Amstelveners. Daarom heeft de fractie voorgesteld het plein intiemer te maken met…

Bekijk nieuwsbericht

Extra financiën voor sportbedrijf

D66 zal bij de behandeling van de kadernota met het voorstel komen om de SASfinancieel verder tegemoet te komen. Het college stelt voor het tekortvan het sportbedrijf van 250.000 slechts voor 150.000 te compenseren.De resterende 100.000 zou moeten komen uit tariefsverhoging van de SASzelf. D66 wijst deze tariefsverhoging af. De partij vindt dat gemaakteafspraken uit…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kiest voor groen, sport en economie

D66 legde bij de behandeling van de kadernota op woensdag 25 juni 2008 het accent op Groen, Sport, Cultuur en Economie. D66 vindt het belangrijk een gezonde Amstelveense economie te hebben. Daarvoor zijn grote bedrijven belangrijk, maar ook een bruisend Stadsplein en investeringen in sport, cultuur en groen. Wat betreft de sport wil D66 niet alleen investeren in topsport, maar ook in…

Bekijk nieuwsbericht

D66 ontevreden met bomenplan

D66 is niet tevreden met het bomenplan Amstelveen dat onlangs door het college is gepresenteerd. Het plan moet als leidraad dienen voor toekomstig beheer en herinrichting.Het is volgens D66 vooral een theoretisch kader over de waarde van bomen in het algemeen en in het bijzonder bij structuurelementen als stadshoofddragers, historische wegen, parken, bijzondere plekken en…

Bekijk nieuwsbericht

Schriftelijke vragen mbt de economische crisis

Op 18 februari jongstleden presenteerde het Centraal Plan Bureau (CPB) de economische cijfers voor 2009. Deze bleken te bestaan uit een krimp van 3,5%. Daarmee ziet de economische situatie er voor 2009 veel slechter uit dan in december 2008 werd verwacht. In uw “dynamische risicoanalyse begroting 2009”, die de gemeenteraad in december 2008 besprak, gaf…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

D66 zegt NEE tegen bezuinigingen op het groen

De gemeenteraadsfractie van D66 is faliekant tegen bezuinigingen op het groen, zoals het college van B&W in de kadernota voor 2010 voorstelt. Ook keert de fractie zich tegen het uitstellen van de verschillende onderwijshuisvestingsprojecten, de zogenaamde PIA1-projecten. Fractievoorzitter Catharina de Leur: “Wij hebben het college continu gewezen op de steeds kleiner worden reserves, zeg…

Bekijk nieuwsbericht

D66 presenteert plan om het Stadsplein te verlevendigen

D66 is al jaren een voorstander van een levendiger Stadsplein. D66 is trots op het mooie Amstelveense plein, maar mist er net als vele Amstelveners intimiteit en gezelligheid.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> In deze notitie geeft D66 middels een tienpuntenplan weer hoe zij denkt over het gezelliger en daarmee levendiger maken van het Stadsplein.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 grootste partij van Amstelveen (Europese verkiezingen)

Beste Leden, Op 4 juni was het dan eindelijk zover. De Europese verkiezingen vonden nou toch echt plaats. De voorbereiding en het harde werk zijn zeker niet voor niets geweest. D66 heeft een mooie ruime verdubbeling van het aantal zetels gehaald in het Europees Parlement, en veel mensen blijken zich verbonden te voelen met het krachtige "Ja" van onze partij voor Europa!  Naast het mooie…

Bekijk nieuwsbericht
1 41 42 43