Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

Alcoholleeftijd op 16 jaar

Nu het kabinet heeft besloten de leeftijd voor het gebruik van alcohol over te laten aan gemeenten, wil D66 dat de alcoholleeftijd in Amstelveen gewoon op 16 blijft staan. D66 vindt dat het alcoholgebruik van jongeren beter gecontroleerd moet worden. Met het verhogen van de alcoholleeftijd wordt het probleem niet opgelost.Fractievoorzitter Catharina de Leur: "Het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen mbt wateroverlast

Betreft: Mondelinge vragen ex. Art. 34 wateroverlast, raadsvergadering 4 juli 2007  <?xml:namespace prefix = o /> Donderdagmiddag 14 juni zorgden flinke stortregens voor veel wateroverlast in Amstelveen. Met name het Stadshart en de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven kregen te maken met ondergelopen kelders en woningen. Met een klimaatverandering op komst waarin grote…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil inwoners betrekken bij opsporen strafbare feiten

D66 wil inwoners betrekken bij opsporing van strafbare feiten. De fractie van D66 Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen de inwoners gaat betrekken bij de opsporing van strafbare feiten. Dit voorstel doet de fractie tijdens de behandeling van de begroting aanstaande donderdag. Met de invoering van het zogenaamde Burgernet in Amstelveen worden inwoners gevraagd extra alert te…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen mbt leefbaarheid Uilenstede

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende Leefbaarheid Uilenstede  <?xml:namespace prefix = o /> Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen Inleiding In het Parool van maandag 20 augustus staat een artikel met als kop “Deel Uilenstede onleefbaar”. Het artikel gaat in op de problematiek…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil inwoners betrekken bij plan voor stadsplein

D66-fractievoorzitter Catharina de Leur heeft afgelopen donderdag in de commissie ABM bij de behandeling van de nota Stadsplein voorgesteld de Amstelveense inwoners meer te betrekken bij de verlevendiging van het Stadsplein.Volgens D66 is het saaie Stadsplein een doorn in het oog van vele Amstelveners. Daarom heeft de fractie voorgesteld het plein intiemer te maken met…

Bekijk nieuwsbericht

Extra financiën voor sportbedrijf

D66 zal bij de behandeling van de kadernota met het voorstel komen om de SASfinancieel verder tegemoet te komen. Het college stelt voor het tekortvan het sportbedrijf van 250.000 slechts voor 150.000 te compenseren.De resterende 100.000 zou moeten komen uit tariefsverhoging van de SASzelf. D66 wijst deze tariefsverhoging af. De partij vindt dat gemaakteafspraken uit…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kiest voor groen, sport en economie

D66 legde bij de behandeling van de kadernota op woensdag 25 juni 2008 het accent op Groen, Sport, Cultuur en Economie. D66 vindt het belangrijk een gezonde Amstelveense economie te hebben. Daarvoor zijn grote bedrijven belangrijk, maar ook een bruisend Stadsplein en investeringen in sport, cultuur en groen. Wat betreft de sport wil D66 niet alleen investeren in topsport, maar ook in…

Bekijk nieuwsbericht

D66 ontevreden met bomenplan

D66 is niet tevreden met het bomenplan Amstelveen dat onlangs door het college is gepresenteerd. Het plan moet als leidraad dienen voor toekomstig beheer en herinrichting.Het is volgens D66 vooral een theoretisch kader over de waarde van bomen in het algemeen en in het bijzonder bij structuurelementen als stadshoofddragers, historische wegen, parken, bijzondere plekken en…

Bekijk nieuwsbericht

Schriftelijke vragen mbt de economische crisis

Op 18 februari jongstleden presenteerde het Centraal Plan Bureau (CPB) de economische cijfers voor 2009. Deze bleken te bestaan uit een krimp van 3,5%. Daarmee ziet de economische situatie er voor 2009 veel slechter uit dan in december 2008 werd verwacht. In uw “dynamische risicoanalyse begroting 2009”, die de gemeenteraad in december 2008 besprak, gaf…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

D66 zegt NEE tegen bezuinigingen op het groen

De gemeenteraadsfractie van D66 is faliekant tegen bezuinigingen op het groen, zoals het college van B&W in de kadernota voor 2010 voorstelt. Ook keert de fractie zich tegen het uitstellen van de verschillende onderwijshuisvestingsprojecten, de zogenaamde PIA1-projecten. Fractievoorzitter Catharina de Leur: “Wij hebben het college continu gewezen op de steeds kleiner worden reserves, zeg…

Bekijk nieuwsbericht