Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 stelt vragen over scouting

Amstelveen, 31 maart 2006  <?xml:namespace prefix = o /> Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende wijziging beleidsregels scouting Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen Inleiding Het Amstelveens Nieuwsblad van 29 maart jongstleden berichtte over een beperking van de subsidies aan…

Bekijk nieuwsbericht

Schriftelijke vragen betreffende bouw- en woningtoezicht

Amstelveen, 15 januari 2007  <?xml:namespace prefix = o /> Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende bouw- en woningtoezicht Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen Inleiding Op maandag 15 januari heeft de onderzoekscommissie Bos en Lommerplein haar rapport “Gebroken hart” over…

Bekijk nieuwsbericht

D66 zet vrijwilligers Belklus in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers Belklus in het zonnetje Woensdag 14 februari heeft D66 de vrijwilligers van de Belklus een Valentijnstaart uitgereikt. Sinds een aantal jaar bedankt D66 een vrijwilligersorganisatie op Valentijnsdag voor het werk dat zij voor de Amstelveense samenleving doen. Dit jaar heeft D66 gekozen voor de vrijwilligers van de Belklus. De Belklus bestaat uit een team…

Bekijk nieuwsbericht

Het groen in perspectief

Hoe Amstelveen een Stad in het groen kan blijven1. InleidingOpnieuw is het groen in Amstelveen in discussie. Na een uiterst zorgvuldige voorbereiding van een groenbezuiniging, klinken er nu protesten. Het college wil pas op de plaats maken. De wethouder gaat inventariseren wat inmiddels van de bezuiniging is gerealiseerd. Eind mei komt zij met nadere informatie.De…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil 6 miljoen investeren in groen

D66 zal in vergadering van juli aan de Raad voorstellen 6 miljoen euro te reserveren voor behoud en versterking van het groen in Amstelveen. Het college trekt bij de kadernota substantiële bedragen uit voor topsport (5.7 miljoen ), multifunctionele wijkcentra (7.2 miljoen ) en een extra bedrag voor de N201 ( 7.2 miljoen ). Eerder…

Bekijk nieuwsbericht

Alcoholleeftijd op 16 jaar

Nu het kabinet heeft besloten de leeftijd voor het gebruik van alcohol over te laten aan gemeenten, wil D66 dat de alcoholleeftijd in Amstelveen gewoon op 16 blijft staan. D66 vindt dat het alcoholgebruik van jongeren beter gecontroleerd moet worden. Met het verhogen van de alcoholleeftijd wordt het probleem niet opgelost.Fractievoorzitter Catharina de Leur: "Het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen mbt wateroverlast

Betreft: Mondelinge vragen ex. Art. 34 wateroverlast, raadsvergadering 4 juli 2007  <?xml:namespace prefix = o /> Donderdagmiddag 14 juni zorgden flinke stortregens voor veel wateroverlast in Amstelveen. Met name het Stadshart en de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven kregen te maken met ondergelopen kelders en woningen. Met een klimaatverandering op komst waarin grote…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil inwoners betrekken bij opsporen strafbare feiten

D66 wil inwoners betrekken bij opsporing van strafbare feiten. De fractie van D66 Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen de inwoners gaat betrekken bij de opsporing van strafbare feiten. Dit voorstel doet de fractie tijdens de behandeling van de begroting aanstaande donderdag. Met de invoering van het zogenaamde Burgernet in Amstelveen worden inwoners gevraagd extra alert te…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen mbt leefbaarheid Uilenstede

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende Leefbaarheid Uilenstede  <?xml:namespace prefix = o /> Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen Inleiding In het Parool van maandag 20 augustus staat een artikel met als kop “Deel Uilenstede onleefbaar”. Het artikel gaat in op de problematiek…

Bekijk nieuwsbericht