Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 augustus 2021

Bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau

Vandaag zijn (eindelijk) na een relatief stille zomer de onderhandelingen in Den Haag voor een nieuw kabinet weer begonnen. Onze D66-partijleider Kaag gaf in het AD vanochtend aan dat ‘het roer’ echt om moest en daarom voorzetting van de huidige coalitie niet voor de hand ligt. Ze verwijst hiermee indirect naar de roep op meer transparantie en open bestuurscultuur. Als gevolg van een gebrek hieraan in Den Haag is -geheel terecht overigens- het huidige kabinet eerder dit jaar gevallen. Ook op lokaalniveau zijn wij bezig met initiatieven die zorgen voor meer openheid en transparantie. Ik loop ze graag met jullie langs

Wat D66 betreft komt er in Amstelveen een minder ‘kleffe’ bestuurscultuur en een duidelijk dualistische manier van besturen. Het college van B&W bestuurt en de gemeenteraad zet de kaders uit en controleert. Daarom willen we meer werk maken van dualisme. Wij kunnen dit bijvoorbeeld bereiken door een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen i.p.v. een dichtgetimmerd boekwerk. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de inbreng van individuele partijen in de gemeenteraad (ook van oppositiepartijen). Daarnaast kan de volledige raad na de verkiezingen gaan werken aan formuleren van een aantal raadsprioriteiten.

Bij een meer dualistische raad past ook een college van B&W met eigen ideeën en vakbestuurders op afstand. Daarom hebben wij tijdens de algemene beschouwingen afgelopen juli opgeroepen om naar Eindhovense voorbeeld na de volgende verkiezingen openbare hoorzittingen te organiseren voor kandidaat-wethouders. Wij kunnen hierdoor kennismaken met de kandidaten en hen bevragen over hun ervaring, kennis, visie en plannen voor Amstelveen. Overigens zou het openbaar kandideren van de kandidaat-wethouders inclusief bijbehorend CV en openbare sollicitatiebrief voor de stemmingen ook al een voortuitgang ten opzichte van de procedure die we tot op heden altijd hebben gevolgd.

Als laatste hebben wij voorgesteld om de zichtbaarheid en afstand tussen ambtenaren en inwoners te verbeteren. D66 wil daarom voorstellen om naar succesvol voorbeeld van onze wijkagenten en accountmanagers in het MKB ook wijk- of buurtambtenaren in te stellen. Waar inwoners en bedrijven zich met alledaagse problemen tot kunnen wenden. De gemeente krijgt hierdoor weer een gezicht.

Deze voorstellen moeten we de komende maanden met onze collega’s in de raad en onze eigen D66 leden gaan bespreken richting de opmaak van een nieuw verkiezingsprogramma. Mocht u nog ideeën of suggesties hebben bel of e-mail mij gerust. Al met al zal Sigrid Kaag blij zijn om te lezen dat D66 ook op lokaal niveau werk maakt van een andere bestuurscultuur, meer openheid en meer transparantie.

Harmen van der Steenhoven
Fractievoorzitter D66 Amstelveen