Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

D66 wil hulp van inwoners bij aanwijzen verkeersonveilige plekken

D66 wil het aantal verkeersslachtoffers in Amstelveen verminderen door verkeersonveilige plekken in Amstelveen aan te pakken. De fractie wil dat alle onveilige plekken in Amstelveen in beeld worden gebracht, waarna er per locatie oplossingen moeten komen. Dit inzicht en de oplossingen moeten met behulp van inwoners en data tot stand komen. Een voorstel van D66 hierover is op 7 juli door de gemeenteraad aangenomen.

In kaart brengen van verkeersonveilige plekken
De afgelopen jaren is de kans op verkeersongelukken in Amstelveen toegenomen. Dit komt door toenemende verkeersdrukte. D66 wil dit een halt toe toepen en wil alle gevaarlijke locaties in beeld brengen. Daarnaast wil de fractie dat het college per onveilige locatie met concrete verbetermaatregelen komt, zodat de kans op verkeersslachtoffers afneemt.

Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen is het belangrijk om te weten op welke locaties de meeste ongelukken plaats hebben gevonden, aldus D66 woordvoerder verkeer en vervoer Youssef Ben Idder.

Hulp van inwoners
Inwoners van Amstelveen weten als geen ander waar de verkeersonveilige locaties zijn.  Daarom wil D66 dat inwoners een centrale rol krijgen in het aanwijzen van locaties die zij als onveilig ervaren. Hiervoor kunnen zij onder andere gebruik maken van de zogenaamde Fixi app. Via deze app kunnen inwoners op een simpele en laagdrempelige manier meldingen doen van de verkeersonveilige plekken. Naast input van inwoners wil D66 data die verkeersongevallen registeren gebruikt wordt om verkeersonveilige plekken aan te wijzen.

 Aanpakken verkeersonveilige locaties
Op basis van data en meldingen van inwoners kan de Gemeente Amstelveen een top 10 van verkeersonveilige locaties samenstellen. Deze verkeersonveilige locaties kunnen dan op korte termijn worden aangepakt. Een motie hierover van D66, mede ingediend door VVD, PvdA, ChristenUnie, BBA en CDA, is woensdag door de Raad aangenomen.

Zo houden we de kans op verkeersongelukken zo klein mogelijk, aldus D66 woordvoerder verkeer en vervoer Youssef Ben Idder.