Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Nu ruim baan voor vervoer naar culturele instellingen

In de commissie Burgers en Samenleving d.d. 23 juni, vroeg D66 bij de plannen voor 2022 aandacht voor het vervoer naar culturele instellingen, voor groepen die dat zelf lastig kunnen organiseren. Als voorbeeld werden het Bostheater voor senioren en Platform C voor schoolklassen genoemd.

De gemeente Amstelveen heeft een rijk cultureel aanbod en investeert daar veel geld in. Niet alle locaties kunnen door alle Amstelveners worden bezocht, omdat het OV er niet komt of dat kinderen er niet zelfstandig met OV tijdens schooltijd heen kunnen.

Bostheater en Platform C
Anne-Mieke van der Vet, D66: ‘Het Bostheater en Cultuurplatform C vinden het zonde dat niet iedereen optimaal van alle culturele mogelijkheden die zij bieden gebruik kan maken.’

OV voor senioren met een minimuminkomen is gratis in Amstelveen, maar er komt geen OV in het Amsterdamse Bos. Leerlingen van Amstelveense scholen kunnen niet optimaal gebruik maken van het geld dat de gemeente nu voor cultuureducatie beschikbaar stelt.

Rekensom
Van der Vet: “Reken maar uit, 20 euro per leerling per jaar. Als je een bus huurt is daar al 14 euro van uitgegeven en houd je maar 6 euro over voor een heel jaar  cultuureducatie. Als je zoveel investeert in cultuur is het zonde dat een triviaal maar essentieel probleem als vervoer ‘De stad als platform’ voor bepaalde groepen onbereikbaar is”.

Andere gemeenten doen dat anders en beter. In Amsterdam zijn er de cultuurbus en -boot, er is een Museumpleinbus en een Rijksmuseumbus. De provincie Zeeland laat een gratis cultuurbus rijden, er zijn in het land veel goede voorbeelden.

Straks: Rijke, verlengde schooldag
Van der Vet: ‘In  de toekomst gaan we hopelijk  naar een rijke schooldag voor alle leerlingen, inclusief sport, kunst en  cultuur. Als we nu ervaringen opdoen met (schoon) busvervoer kunnen we die inzichten straks misschien ook gebruiken voor een ‘natte’ gymles in het zwembad of een natuurexcursie”.

Tot vreugde van vele partijen, niet in het laatst van het Bostheater en Platform C en D66 zegde de wethouder een onderzoek naar het starten met een ‘cultuurbus’ toe.