Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2021

D66 verkent invoering baatbelasting voor duurzame woningen

Verduurzamen van woningen kan sneller
D66 wil dat woningen in Amstelveen duurzaam zijn. Dat geldt zowel voor nieuwe woningen als voor bestaande woningen. Dit betekent dat er duurzaam gebouwd moet worden, maar ook dat gekeken wordt naar het energieverbruik en het terugdringen daarvan. “D66 wil de klimaatdoelen halen. Wij denken dat dat alleen haalbaar is als de energietransitie betaalbaar blijft en als woningeigenaren daarin zoveel mogelijk worden ontzorgd. Daarom denken wij aan de invoering van de zogenaamde baatbelasting. Met de baatbelasting helpt de gemeente inwoners met het betalen voor investeringen die nodig zijn voor het verduurzamen van de woning. De huiseigenaar verduurzaamd zijn/haar woning, zonder dat de woonlasten stijgen. Een Win-win, lijkt mij”, aldus Maarten de Haan, burgerraadslid van D66 Amstelveen.

D66 wil stappen zetten met baatbelasting
Met de baatbelasting waar de democraten aan denken wordt een uitgebreide toets gedaan naar de duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn. Tijdens deze toets wordt vastgesteld of de duurzaamheidsmaatregelen inderdaad gaan leiden tot lagere energielasten en of de baatbelasting dus betaald kan worden door de besparing op de energierekening. Zo wordt geborgd dat de lasten voor huiseigenaren niet stijgen en zij hier financieel niet op achteruit gaan. Wanneer deze toets is uitgevoerd en de huiseigenaar akkoord gaat met het treffen van de verduurzamingsmaatregelen, wordt deze in werking gezet. De gemeente zet een stichting in die de kosten voor de maatregelen namens de gemeente dekt. Omdat het om een belasting gaat, gaan inwoners geen schuld aan. Bij een eventuele verhuizing blijft de belasting aan het huis vastzitten, waardoor de nieuwe bewoner die kosten op zich neemt.

Expertmeeting om het plan verder uit te werken
Op initiatief van D66 hebben alle fracties uit de gemeenteraad op 11 maart het idee van de baatbelasting besproken. Maarten de Haan: “Uit het gesprek in de commissie ruimte wonen & natuur bleek dat er veel enthousiasme is voor het idee. Maar er zijn ook veel vragen. Daarom organiseren we binnenkort een meeting met experts en de commissie om het idee van de baatbelasting verder uit te werken”. De expertmeeting zal volgende maand plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten uit de expertmeeting komt D66 met een verder uitgewerkt voorstel voor de invoering van de baatbelasting.