Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

D66 & VVD: nieuwbouw, maar niet ten koste van groen

De fracties van D66 en VVD zullen bij de raadsvergadering van 18 november een voorstel indienen waarin het college wordt opgeroepen om woningbouwprojecten de komende jaren mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen.

 

Betaalbare woningen niet ten koste van groen
Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio. Ook Amstelveen zal de komende jaren flink moeten bijbouwen om het tekort terug te dringen. Het realiseren van nieuwe woningen binnen het bestaande bebouwde gebied kent veel voordelen. Open en groene landschappen tussen steden blijven zo gespaard. D66 en VVD willen met hun initiatief er echter voor waken dat bij binnenstedelijke nieuwbouwprojecten kostbaar groen verloren gaat en de stad zo ‘grijzer’ wordt. ‘Amstelveen wordt geroemd om haar groene karakter. Dat moeten we koesteren, in stand houden en waar mogelijk versterken’, aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.

Groene karakter van Amstelveen
De groene leefomgeving in Amstelveen is kenmerkend voor onze stad. Het is daarom van groot belang dat wij dit behouden. Bij nieuwbouwprojecten is het niet altijd vanzelfsprekend dat verdwenen groen ook terugkomt. Als het aan D66 en de VVD ligt zal hier de komende tijd veel scherper op moeten worden toegezien. ‘Groen zorgt niet alleen voor gezondheidsvoordelen, maar ook voor sociale cohesie in wijken. Mensen zijn sneller geneigd om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren’, aldus D66-woordvoerder ruimtelijk ordening Tawros Aslanjan.

Groennorm
Een keerzijde van stedelijke verdichting is echter dat de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Dit kan deels voorkomen worden door het opleggen van een groennorm aan projectontwikkelaars. Bij transformaties van gebouwen of nieuwbouw moet het bestaande kwaliteit en kwantiteit van het groen terugkeren in het plangebied. ‘Projectontwikkelaars moeten niet alleen denken aan opbrengst en rendement, maar ook aan de natuur omdat dit bijdraagt aan het welzijn en het geluk van mensen’, stelt D66 vice-fractievoorzitter Tawros Aslanjan.

Investeringen verdienen zichzelf terug
Gemeenten vrezen vaak dat projectontwikkelaars zich zullen terugtrekken, door de hogere investeringen. Echter blijkt uit onderzoek van de WUR uit 2004 dat investeringen in een groene woonomgeving zichzelf snel terugverdienen. De waarde van woningen in de nabijheid van een park of plantsoen liggen respectievelijk 6 en 4,5 procent hoger dan de waarde van dezelfde typen in een dichtbebouwd gebied.

Thema

Wonen en Groen

Wonen
D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. Door de sterk stijgende huizenprijzen van de laatste jaren kunnen vooral starters en mensen met een middeninkomen vrijwel geen huis meer vinden. Er is weinig aanbod van kleinere, betaalbare woningen. Het gevolg is dat jong talent uit onze gemeente wegtrekt en de leraar, de politieagent en de verpleger van buiten Amstelveen komen. Op onze scholen is het nu al lastig leraren te werven, omdat ze geen huis in de buurt kunnen krijgen. D66 wil de komende jaren dan ook vooral middel dure huur- en koopwoningen realiseren. Daarbij wil D66 optimaal gebruik maken van de gemeentelijke instrumenten om lokaal gebonden en schaarse beroepsgroepen, zoals o.a. leraren, politieagentes of verplegers te kunnen blijven voorzien in voldoende passende en betaalbare woonruimte. Zodat we een diverse stad houden en het in Amstelveen niet alleen goed wonen is voor de happy few.

Groen
Amstelveen is een groene gemeente. In 2015 won Amstelveen de prijs als groenste gemeente van Europa. Een bijzondere prestatie, zeker gezien onze ligging in een stedelijke omgeving. Groen speelt een belangrijke rol bij het welbevinden en de gezondheid van mensen, als ook voor het milieu. Wat D66 betreft wordt dit groen gekoesterd en wordt er geïnvesteerd in het onderhoud ervan.

Lees meer