Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

D66 wil snel actie om structurele problemen onder jongeren te voorkomen

De Jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors opgelopen. Daarnaast is er een groot tekort aan stageplaatsen. D66 wil dat het college snel actie onderneemt om structurele problemen onder jongeren zoveel als mogelijk te beperken. De democraten willen dat er meer stageplaatsen komen, dat jongeren naar werk worden begeleid in sectoren met een grote personeelsvraag én dat jongeren anderszins betekenisvol bezig blijven.

 

Géén stage en géén werk
De jeugdwerkloosheid loopt op en zal naar verwachting nog verder stijgen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft bijna 11 procent van de jongeren op dit moment geen werk. Daarnaast is er sprake van ‘het grootste tekort ooit’ aan stageplaatsen. Dit tekort speelt zich volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vooral in en rondom Amsterdam af. D66 heeft hier grote zorgen over, omdat zowel géén werk en géén stage, nog jaren kan doorwerken in het leven van Amstelveense jongeren. Hierdoor ontstaan al snel andere problemen. Zoals achterstanden, psychische problemen, een toename van schulden en overlast.

 

D66: jongeren moeten bezig blijven
D66 wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het nu gesteld is met de werkloosheid van specifiek Amstelveense jongeren en hoe groot het tekort aan stageplaatsen voor Amstelveners is. “Natuurlijk kun je iets als een corona-crisis niet voorzien of voorkomen. Maar het is wel belangrijk dat op tijd wordt ingegrepen om structurele problemen te beperken”, zegt D66-raadlid Saloua Chaara. De D66’ers roepen het college daarom op om met bedrijven die zich stageplaatsen kunnen permitteren, te zoeken naar creatieve oplossingen waarmee het aantal stageplaatsen wordt vergroot. Zoals duostages of het spreiden van stages over het studiejaar . Ook wil D66 dat er extra (crisis)maatregelen komen om jongeren actief te houden en aan het werk te helpen. Zelf denken ze aan meer begeleiding en scholing naar sectoren met personeelsvragen, het vergroten van het aantal werkervaringsplaatsen én goed te kijken naar hoe jongeren anderszins betekenisvol bezig kunnen blijven. Chaara: “Jongeren moeten op alle mogelijke manieren actief en bezig blijven, anders blijft corona nog heel lang in hun leven doorwerken.”